THIẾT BỊ LỌC NƯỚC LẮP TRÊN BỒN RỬA SSX880E/ ET201

7,854,545 

  • Không dùng điện, không tốn nước thải.
  • Cơ chế thoát nước dư thông minh 
  • Nước sau lọc có thể uống trực tiếp tại vòi