Showroom: 719 Đường 3/2, Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: 0961.392.566 – 0965.422.588 – 0981.742.566

Email: binhdin.ltd@gmail.com