BỘ LỌC DÙNG CHO THIẾT BỊ MP02-3 UMC2150

6,087,273 

  • Dùng cho thiết bị MP02-3
  • Không dùng điện, không tốn nước thải
  • Lọc bỏ hiệu quả Clo dư