Giường Doha

14,256,000 

Thông tin sản phẩm:

Chiều cao: 35 cm

Chiều dài: 165.5 cm

Chiều rộng: 203 cm

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Canyon Monument Oak

Loại giường: 1m6

Mã SAP: 830000310

Danh mục: