Giường Florence

14,688,000 

Thông báo sản phẩm:

Chiều cao: 35 cm

Chiều dài: 265.5 cm

Chiều rộng: 203 cm

Chất liệu: Gỗ

Màu sắc: Giorgio Oak

Loại giường: 1m6

Mã SAP: 830000312

Danh mục: