GHẾ THƯ GIÃN GRAFTON

10,260,000 

Thông tin sản phẩm:

Chiều cao 102 cm

Chiều dài 82 cm

Chiều rộng 97 cm

Chất liệu: Vải Orson

Màu sắc: Kem

Mã SAP: 650003208