ĐÔN PAM

4,320,000 

Thông tin sản phẩm:

Chiều cao 40 cm

Đường kính 60 cm

Chất liệu: Vải Orson

Màu sắc: Kem

Mã SAP: 650003197