Sabbianco BQ2202

Thông số kỹ thuật:

Khổ kích thước tấm đá:

Kích thước tiêu chuẩn (normal size) 143cm x 303cm (119” x 56”)

Kích thước khổ lớn (jumbo size) 330cm x 165cm (130” x 65”)

Độ dày tiêu chuẩn:

12mm (1/2”)
20mm (3/4”)
30mm (1 1/6”)

Các loại bề mặt: Polished

Danh mục: