Quasar Light BQ100

Thông số kỹ thuật:

Khổ kích thước của tấm đá:

Normal size 303cm x 143cm (119” x 56”)

Jumbo size 330cm x 165cm (130” x 65”)

Độ dày tiêu chuẩn:

12mm (1/2”)
20mm (3/4”)
30mm (1 1/6”)

Các loại bề mặt:

Polished
Honed

Danh mục: