Canary BQ9160

Thông số kỹ thuật:

Khổ kích thước tấm đá:

Kích thước tiêu chuẩn (normal size) 143cm x 303cm (119” x 56”)

Độ dày tiêu chuẩn:

12mm (1/2”)
20mm (3/4”)
30mm (1 1/6”)

Các loại bề mặt:

Polished
Leather

Danh mục: