Bếp điện từ kết hợp MH-04IR S

32,340,000 

Thông tin sản phẩm:

Bếp kính âm 2 từ 2 điện

Mặt kính EuroKera – màu đen

Lắp ráp tại Việt Nam theo bản quyền Malloca Việt Nam