BÀN CAFÉ NOVILLE

8,856,000 

Thông tin sản phẩm:

Chiều cao 40 cm

Chiều dài 121 cm

Chiều rộng 56 cm

Chất liệu: Kính

Màu sắc: Màu khói

Mã SAP: 830000326

Danh mục: